Siste nytt
Lystgården Vokal 

Sammen med Seim songkor og Årstad kantori fremfører vi Faure Requiem i Knarvik kirke lørdag 18 mars og i Årstad kirke søndag 19 mars 2023.        
                             ********

Lystgården vokal vil opptre (popup) på julemarked i Lystgården både lørdag 10 og søndag 11.12.2022 

                              *********

Velkommen til høstkonsert sammen med Årstad kantori i Landås kirke  lørdag 29.oktober 2022  kl.18.00!

                              ********

Vi kan love at Lystgården vokal dukker opp på gatfesten i Lægdesvingen 18 juni.2022    

                             ************

Lystgården vil opptre under flaggheising i Lystgården 17 mai.2022

***********

Lystgården Vokal opptrer med sommerlett musikk på plantemarkedet i Lystgården 08.05.2022

**********

06.04.2022  er det urfremføring av Torbjørn Wilhelmsen sitt imponerende musikkspill om St Sunniva på Selje. Lystgården Vokal bidrar sammen men mange andre dyktige musikere i Åsane Kulturhus kl. 19.15.        

                                                                                            *********

COVID-19 smitteutbrudd i Lystgården Vokal

                                                                                                Bergen 27.09.20

Smitteutbrudd

Lystgården vokal ble 31.08.20 utsatt for et COVID-19 smitteutbrudd etter en 2 timers lang korøving. Av 16 personer tilstede ble 13 smittet. 2 personer var immune fra før og dermed var det bare én som i realiteten ikke ble smittet i løpet av denne øvelsen. Lokalet var 51 kvm og koristene var plassert litt stemmevis, men med ca 1 meter avstand eller mer, mellom seg. Mellom stemmegruppene imidlertid, var avstanden betydelig større. Antibac ble brukt ved inngangen og det var ingen fysisk kontakt mellom koristene. Heldigvis, og aller viktigst, fikk de fleste koristene milde til moderate symptomer og alle er så godt som friske nå.

Ba andre kor i Bergen ta en pause

Utbruddet var sammenfallende med en sterkt økende smittespredning i Bergen, og basert på Lystgården Vokal sin erfaring gikk styreleder ut i media og anbefalte andre kor i regionen til å ta en pause til en hadde fått kontroll på smittesituasjonen i området. Korforbundet fulgte opp og oppfordret også sine medlemmer å ta en pause. Det var flere smitteutbrudd som en antok hadde en sammenheng med korøvelser og Byrådet gikk dermed ut og anbefalte 3 meter avstand ved korøvelse i denne perioden.  

Uenighet med Korforbundet

I etterkant av smitteutbruddet i koret oppstod det uenighet med Korforbundet og Norsk Musikkråd om koret hadde fulgt smittevernrådene og korveileder i forhold til avstand mellom korister og størrelse på rom. Lystgården Vokal opplyste at de har forholdt seg til 1 meter som minstekravet, og et arealkrav på min. 3 kvm pr korist. Korforbundet på sin side hevdet at avstandskravet i veilederen var henholdsvis 1.5 og 2 meter, og et arealkrav på 3 kvm pr utøver, pluss et bufferareal også gjeldende for kor.  Dette tilsvarer 4 kvm pr utøver til sammenligning med 3.2 kvm som var tilgjengelig i Lystgården Vokal sitt øvingslokale.   

Det må poengteres at uansett hva vi hadde forholdt oss til, er det ikke sannsynlig at dette har påvirket utfallet av smitteutbruddet. Så langt er det brakt på det rene at minst 11 av koristene hadde en avstand på 2 meter eller mer til den antatte smittebæreren før, under og etter øvelsen. Vi har ikke identifisert flere enn 1 smittebærer.  

Årsaken til smitteutbruddet 

På initiativ fra koret er hendelsen gjennomgått og redegjort for FHI.  Årsaken til hvorfor så mange ble smittet under korøvelsen kan ikke slås fast med 100 % sikkerhet. Selv om det ikke kan utelukkes, er kontaktsmitte lite sannsynlig. Dråpesmitte er relevant for 3-4 korister som med avstand mindre enn 2 meter i mer enn 15 min er vurdert som nærkontakt til smittebærer. På initiativ fra FHI ble mulige sammenkomster mellom koristene uken før og etter øvelsen kartlagt. Selv med disse inkludert har et flertall av koristene hatt en avstand på mer enn 2 meter til smittebærer. Lystgården Vokal sin hypotese er dermed at luftbåren smitte i kombinasjon med en smittebærer på sitt mest smittsomme, eventuelt en supersmitter, er hovedårsaken til smitteutbruddet. Nyere internasjonal forskning antyder at under gitte forhold, spesielt ved begrenset ventilasjon, kan COVID-19 smitte gjennom aerosoler i luften1, 2,4 

Hvilke tiltak iverksetter Lystgården Vokal nå:

 1.       Tar høyde for luftbåren smitte

Selv om en trenger ytterligere kunnskap om luftbåren smitte, er tiltak for å unngå dette god ventilasjon i rommet, gjerne sammen med kortere øvingsøkter og utlufting mellom øktene, ifølge ny forskningslitteratur1, 2,4 på området. I tillegg til å sørge for god ventilasjon vil derfor Lystgården Vokal praktisere øvingsøkter på maks 40 minutter med utlufting før neste økt.

2.       Regulerer minimum avstander og areal

Lystgården Vokal vil heretter praktisere 2 meter mellom utøverne i alle retninger. Dette er praksis i mange land.  Det fremkommer også at 1 meter som minstekrav vil bli fjernet fra korveilederen og at 2 meter foran/bak og 1.5 meter til siden blir minstekrav.        

3.       Oppnevner en smittevernansvarlig

Lystgården Vokal har også erfart, uten at det forklarer smitteutbruddet i koret, at det kan være krevende å være oppdatert på smitteråd/-krav og å påse at disse blir fulgt under øvelsene til enhver tid. Selv om Lystgården Vokal er et lite kor vil det bli utnevnt en smittevernansvarlig som er dedikert denne oppgaven.

4.     Tar pause ved lokale smitteutbrudd

Blir det økt smittetrykk lokalt som derved også øker sannsynligheten for smitte blant kormedlemmer, vil vi vurdere å ta en øvingspause. Dette for å være føre var.     


Med dette ønsker Lystgården Vokal alle en god høst med mange berikende koropplevelser når det forsvarlig!


Oppdatering 05.10.20 

Vi er blitt kjent med at veileder for musikkutøvelse er revidert 30 september. Den inneholder følgende endringer:   

  • Det er lagt til forventning om ventilasjon (anbefalt iht.TEK17) i øvingslokalet og lufting under øvelsene.
  • Minstekrav til avstand mellom utøvere er endret fra 1 meter til 1. 5 meter til siden og 2 meter foran  og bak.

Ytterligere oppdatering 08.10.20
  • 05.10.20 bekrefter CDC i USA at luftbåren smitte av COVID-19 kan forekomme under spesielle forhold som ved synging, høy prat, trening etc i rom med begrenset ventilasjon 4 .  
                                                         

Ny oppdatering 16.12.20

  • FHI har publisert egen veileder for musikk utøvelse. Anbefaling om 2 meter avstand i alle retninger, grupper
    på maks 20 korister, lufting etter 30 min og reduksjon ved økt smittetrykk er vesentlige nye momenter.   

Referanser:

1. https://www.colorado.edu/today/2020/09/17/singing-unmasked-indoors-spreads-covid-19-through-aerosols-new-study-confirms

2. https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3223

3. https://www.musikk.no/nmr/om-oss/medlemsorganisasjoner/ressurser-for-medlemmer/veileder-smittevern-for-musikkovelser

 4. https://www.npr.org/sections/health-shots/2020/10/05/920446534/cdc-acknowledges-coronavirus-can-spre...

  

 Arild Inge Bakke, styreleder 27.09.20.  Sist endret 16.12.2020