Blandakor på Landås

En fin gjeng som blir et blandakor når vi på mandagskveldene møtes i Lystgården for å synge.  

Velkommen til oss!