Blandakor på Landås

En fin gjeng som blir et blandakor når vi på mandagskveldene møtes for å synge under ledelse av vår svært dyktige dirigent. 

Velkommen til oss!